ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ


Εντόπιση της αθηροσκληρωτικής νόσου στο διχασμό των καρωτίδων προκαλεί στένωση της έσω καρωτίδας.

Η νόσος εκδηλώνεται με τη μορφή παροδικού ή μόνιμου εγκεφαλικού επεισοδίου. Συνήθως, στενώσεις της έσω καρωτίδας μεγαλύτερες του 70%, είτε ασυμπτωματικές, είτε συμπτωματικές, αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Μικρότερου βαθμού στενώσεις αντιμετωπίζονται με αντιαιμοπεταλικά φάρμακα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται είτε με την κλασική καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή (υπό γενική αναισθησία), είτε με τη νέα μέθοδο της αγγειοπλαστικής, με τοποθέτηση stent (υπό τοπική αναισθησία).